Geert Versnick houdt bevlogen tussenkomst in de gemeenteraad over antidiscriminatieplan

Toegevoegd op:
25-03-2015

Het nieuwe antidiscriminatieplan van Stad Gent is dinsdag 24 maart mits een aanpassing door de Gentse gemeenteraad goedgekeurd. De Gentse liberalen spraken bij monde van gemeenteraadslid Geert Versnick hun steun uit voor het plan en haalden fors uit naar de wijze waarop het debat daags voordien werd gevoerd. Hieronder enkele quotes uit die bewuste tussenkomst:

  • "Het zit in het DNA van het liberalisme en de liberalen om alle mensen als gelijken te erkennen onafgezien van hun huidskleur, religieuze of seksuele voorkeur, rang of stand. Elkeen die, om welke reden dan ook, zijn medemens inferieur of minderwaardig acht, en dienvolgens optreedt en dus discrimineert, dient gepast terecht gewezen en desgevallend gesanctioneerd te worden. Ik hoop uit de grond van mijn hart dat alle raadsleden dit standpunt delen.
  • "ALLE overheden, van federale tot lokale, hebben hier zeer zeker een taak te vervullen, het gaat immers om het realiseren van een van de fundamentele waarden van de seculiere rechtsstaat."
  • "Het belangrijke principe van de gelijkheid van de mensen en dus de problematiek van discriminatie is niet gediend met stoere uitspraken her en der, noch met retorische nummers in deze raad. Immers, polariserende uitspraken in deze dienen het dossier zeker niet. Wel integendeel, deze dragen er toe bij dat mensen niet meer rationeel doch emotioneel reageren en de echte inzet van het debat uit het oog verliezen."
  • "Hier in deze raad is met emotionaliteit en pathos over het dossier gesproken. Dit met toepassing van de klassieke retorische technieken: men selecteert enkele woorden in een tekst, men focust op die enkele woorden en geeft er een geheel eigen invulling aan die haaks staat op de echte draagwijdte van de tekst. Collega’s, deze stijlfiguur in de retoriek heeft een naam: demagogie."
  Lees meer...