De deputatie verleent positief advies aan het RUP stedelijk wonen van de stad Gent

Toegevoegd op:
07-11-2015

Ten gevolge van de gewijzigde maatschappelijke en stedenbouwkundige context zijn niet alle bestemmingsplannen up-to-date. Vandaar de noodzaak om specifieke problematieken zoals wonen aan te pakken met behulp van nieuwe ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s). Het is in dit kader dat de deputatie een positief milieuadvies heeft gegeven aan het RUP stedelijk wonen van de stad Gent. Gedeputeerde Versnick geeft aan dat het thematische RUP een aantal belangrijke doelstellingen heeft. De belangrijkste doelstelling is ongetwijfeld bestaande problemen oplossen inzake wonen. Ruimtelijke plannen uit het verleden zijn vaak onderhavig aan verouderingsverschijnselen. Zaken die destijds logisch waren, zijn nu niet meer actueel en dienen bijgevolg aangepast te worden. Daarnaast dienen we ook in te spelen op de behoefte aan bijkomende woningen. Gent trekt om evidente redenen veel inwoners aan. Het is belangrijk dat de stijgende vraag gepaard gaat met een stijgend aanbod op de woningmarkt. Het RUP stedelijk wonen zal ons hiertoe in staat stellen. Gedeputeerde Versnick is bijzonder tevreden dat het plan eind 2016 zal goedgekeurd worden. Met dit RUP zullen we niet enkel bestaande problemen aanpakken, we spelen eveneens in op problemen die zich in de toekomst zullen aandienen. Beleid is immers meer dan reageren op actuele gebeurtenissen. Beleid is samen de toekomst van onze stad vormgeven.