Oost-Vlaanderen verzet zich tegen een wildgroei aan baanwinkels

Toegevoegd op:
10-05-2016

De provincie Oost-Vlaanderen slaat samen met de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en enkele gemeenten de handen in elkaar om het aantal baanwinkels te reduceren. Baanwinkels zorgen immers voor extra verkeersdrukte en trekken klanten weg uit de dorps- of stadskern, waardoor daar de leegstand fors toeneemt. De N70, van Antwerpen tot Gent zal als testcase dienen. Als de testcases resulteren in positieve resultaten zal de aanpak over heel Vlaanderen worden uitgerold. De heersende problematiek van baanwinkels bestaat al enige tijd. Tot op heden is men er niet in geslaagd om het gemeentelijk beleid op elkaar af te stemmen en zodoende een eenduidige oplossing te vinden. Met het project 'Baanwinkels en gemeenten op één lijn' komt daar nu verandering in. Gedeputeerde Versnick stelt dat de baanwinkels een negatief effect hebben op de kernwinkelgebieden van gemeenten. Het project heeft dan ook als hoofddoel deze kernen in steden en gemeenten versterken. Gebruikmakend van ruimtelijke uitvoeringsplannen zal men afbakenen wat waar kan en tegen welke voorwaarden. Het is niet de opzet om alle baanwinkels te laten verdwijnen, maar wel om te garanderen dat de nieuwe vestigingen op de gepaste locaties komen.