Eandis: Fusie van de zeven intercommunales zal tot een vereenvoudigde structuur leiden

Toegevoegd op:
10-01-2016

De zeven intercommunales achter Eandis fuseren tot één structuur met een vermogen van maar liefst 2,8 miljard Euro. Deze fusie is het resultaat van maandenlange onderhandelingen tussen Imewo en de andere zes intercommunales. De in totaal zeven intercommunales kennen al vele jaren een goede samenwerking via de gemeenschappelijke dochter Eandis. Door nu ook de achterliggende intercommunales en netten samen te voegen ontstaat er meer duidelijkheid. De gefuseerde distributienetbeheerder zal de naam Eandis Assets dragen. Een dergelijke eenvoudigere structuur zal van pas komen bij de zoektocht naar een financiële partner, stelt vicevoorzitter Geert Versnick. De gemeenten mogen immers van de Vlaamse regering opnieuw een privépartner aantrekken, op voorwaarde dat het niet om een commercieel energiebedrijf gaat. De vereenvoudigde structuur, na de fusie, zal het makkelijker maken om een geïnteresseerde partner met nieuw kapitaal aan te trekken. Eandis zal de naam van deze partner begin 2016 bekendmaken. De dienstverlening voor de klanten blijft ongewijzigd.