VND conferentie was een onverdeeld succes!

Toegevoegd op:
20-12-2016

Op 9 november organiseerde de provincie Oost-Vlaanderen de 6de Vlaams-Nederlandse Deltaconferentie. Het werd een bijzonder boeiende en leerrijke conferentie met een glasheldere conclusie: er zijn heel wat succesvolle maakbedrijven aanwezig in de Vlaamse-Nederlandse Delta, maar deze bedrijven zouden nog talrijker, creatiever en succesvoller zijn mits meer onderlinge en grensoverschrijdende samenwerking. Kortom: kennisuitwisseling en grensoverschrijdende samenwerking zijn van cruciaal belang voor de toekomst van de innovatieve maakindustrie in de deltaregio. Dat samenwerking loont, staat al geringe tijd buiten discussie. Denk maar aan de successen die de VND geboekt heeft de voorbije vijf jaren en aan de recente aankondiging dat Zeeland Seaports en de Gentse Haven binnenkort één geheel zullen vormen. Dit zijn schoolvoorbeelden van hoe grensoverschrijdend coöpereren een meerwaarde kan creëren. Het is duidelijk dat er hier, wat de maakindustrie betreft, nog heel wat progressiemarge is. Als bevoegde gedeputeerde blikt Geert Versnick tevreden terug op een geslaagde, goed onderbouwde en geanimeerde conferentie!