Definitieve vaststelling PRUP windlandschap ‘E40 van Aalter tot Aalst’

Toegevoegd op:
19-12-2014

De Oost-Vlaamse provincieraad heeft een ruimtelijk uitvoeringsplan van het windlandschap ‘E40 van Aalter tot Aalst’ definitief vastgesteld. In het kader van het project Energielandschap had de provincie reeds twee concentratiezones voor windmolens aangeduid zijnde de concentratiezone Eeklo-Maldegem en de concentratiezone langs de E40 waar ook de stad Gent deel van uitmaakt. De oorsprong van dit planningsinitiatief ligt in een principebeslissing van het provinciaal bestuur om 68 windmolens in Oost-Vlaanderen in te planten. Op deze manier gaat men het potentieel van de provincie steeds meer gaan invullen. Gedeputeerde Versnick wil met dit planningsproces eveneens de wildgroei aan windmolens in Oost-Vlaanderen aan banden leggen. Want door in detail te bepalen waar er windmolens kunnen komen, worden meteen ook de zones bepaald waar er geen kunnen komen. Deze zones, de zogenaamde uitsluitingzones, voorzien dat er in een straal van 5 kilometer rond elk windpark geen grote of middelgrote windturbines meer gebouwd kunnen worden. Zo kunnen er ten gevolge van de beslissing om windmolens te plaatsen op het bedrijventerrein te Zwijnaarde geen windmolens worden geplaatst op het bedrijventerrein in Baarle Drongen. In het PRUP wordt immers herbevestigd dat men streeft naar de realisatie van vijf windturbines op het duurzaam regionaal bedrijventerrein.  Lees meer...