Informatiepunt Europa Direct organiseert een simulatiezitting voor studenten

Toegevoegd op:
22-11-2014

Voor de negende keer al organiseert het informatiepunt Europa Direct in samenwerking met Ryckevelde vzw een simulatiezitting van de EU-raad. De VZW die het Europees burgerschap tracht te bevorderen organiseert jaarlijks in samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen dergelijke simulaties voor de studenten van de Arteveldehogeschool. De simulatie draait steeds rond één bepaald thema. In het verleden kwam bijvoorbeeld het klimaatbeleid evenals het defensiebeleid van de Europese Unie al uitgebreid aan bod. Het principe is eenvoudig. Tijdens de eerste weken van het academiejaar doen de studenten het nodige opzoekingswerk rond het actuele thema. De studenten kiezen vervolgens een EU-land dat men tijdens de oefening wenst te vertegenwoordigen. Tot slot verrichten de studenten onderzoek naar het officieel standpunt van hun land en de belangen achter die standpunten zodat ze goed voorbereid aan het debat in het Europees Parlement kunnen beginnen. Tijdens de simulatiezitting stappen de studenten dus daadwerkelijk in de rol van een staatshoofd of een regeringsleider van één van de lidstaten van de EU. Gedeputeerde Versnick, bevoegd voor onder meer externe relaties, hecht bijzonder veel belang aan dit initiatief. Op deze manier leren de studenten immers niet enkel de democratische besluitvorming van de Europese Unie op originele wijze kennen, men leert eveneens compromissen sluiten. Een vaardigheid die later ongetwijfeld van pas zal komen. Dit jaar krijgen de studenten 3de bachelor journalistiek de crisis in Oekraïne als onderwerp voorgeschoteld. Het belooft alvast een boeiend debat en leerrijke ervaring te worden!