›› Home ›› Geert ›› Van jonge knaap tot

Van jonge knaap tot

 

De levensjaren van Geert Versnick

Geert zag het levenslicht op 15 december 1956 om 7 uur 25, onder het sterrenbeeld van de boogschutter. Volgende kenmerken van de boogschutter kan je alvast in hem herkennen: spontaan, tolerant, rondreizend, open, sportief, idealistisch, extrovert, levenslustig, rusteloos en een tikje eigenwijs. Eigenschappen die door zijn medewerkers unaniem worden bevestigd…
 
 
 
De kleine Geert, aanvankelijk cameraschuw, toont hier zijn trotse moeder Aline en vader Erik en toen nog argwanend naar de lens kijkend, zal dit later een deel van zijn job worden.   Geerts tweede verjaardag wordt met de nodige luister bijgezet. Zijn voorliefde voor snelle wagens en culinaire verwennerijen is met de paplepel ingegeven. Een kind is uiteindelijk een product van zijn opvoeding. Helaas zou Geerts derde levensjaar in mineur eindigen, zijn vader Erik overlijdt na een kort en oneerlijk gevecht tegen een ziekte.
 
   
 
Aanvankelijke pogingen om Geert op de fiets te krijgen hebben alle succes. Zoals de meeste jongeren wil hij renner worden. Helaas weerhouden studies en vrienden Geert van reeds in zijn dromen behaalde overwinningen.  

Geert loopt school in de Ledeganckstraat. Studies en sport, Geert maakt feilloos de combinatie waar. Tevens ontpopt hij zich tot een ware dierenliefhebber. Zo telt het gezin Versnick drie honden en 2 waterschild- padden.

 
 
 

Geerts grote hobby wordt de zeescouts. Op 10 jarige leeftijd sluit hij aan bij de scoutsgroep De Wilde Eend die hun basis hebben in Drongen. “Op een zaterdagnamiddag had ik jongens zien roeien in de haven. Ik was toen reeds gek op boten en water, maar toen ik zag dat die scouts allemaal zo een mooi BLAUW uniformpje aanhadden, werd ik helemaal wild”, herinnert Geert zich nog.

 

Bij de zeescouts maakt hij kennis met het zeemansleven en leert hij wat echte vriendschap (m/v) is. Geerts totem, zijn dierennaam, Pientere Zebra verwijst naar een aanwezige pienterheid. Over Zebra bestaan verschillende interpretaties. Laten we het houden tot een sterk aantrekkelijk dier dat ook in de groep een solitair bestaan best aankan.

 
 
Gezien zijn voorliefde voor boten en water is het dan ook niet verwonderlijk dat Geert tijdens zijn legerdienst koos voor de zeemacht.  

Het middelbaar onderwijs volgt hij in de Latijn-Wetenschappen afdeling van het Atheneum Voskenslaan. Ook andere toonaangevende liberalen en jonge PVV-ers liepen daar school zoals Guy en Dirk Verhofstadt, Sas van Rouveroij en Fientje Moerman.

 

Hoewel Guy en Geert beiden op de schoolbanken zaten in de Voskenslaan vond hun eerste ontmoeting pas plaats op de universiteit. Geert werd lid van het Liberaal Vlaams Studentenverbond (LVSV) waar de 3 jaar oudere Guy al volop actief was. Ondanks hun leeftijdsverschil konden ze het goed met elkaar vinden. Ze hadden dezelfde dromen en idealen.

In het LVSV kregen ze de politieke smaak te pakken en toetreden tot het Nationaal Bureau van de PVV-jongeren was dan ook een logische stap. Tijdens de bestuursvergaderingen van het LVSV en van de PVV-jongeren discussieerden ze urenlang over maatschappelijke thema’s zoals abortus, homo-huwelijk en euthanasie. De vergaderingen werden steevast afgesloten met een stevige pint op café.

 
 
 
 
Maar er moest ook gestudeerd worden aan de universiteit. Geert koos net zoals vele liberalen zoals Verhofstadt en van Rouveroij voor de richting Rechten. Het waren toen drukke tijden voor Geert, een voorbode van wat nog zou komen. Naast studeren en filosoferen over de toekomst met LVSV voerde Geert heel wat studentenjobs uit om zijn studies te bekostigen: opdienen in cafés, sigaretten verkopen, taxi-chauffeur spelen, …Deze ervaringen komen hem later nog van pas. De combinatie studeren, werken, politiek bedrijven ging hem goed af en in 1980 slaagde hij met glans.
 
 

Na de studies Rechten, legt hij de eed af als advocaat bij de balie van Gent. Als jonge stagiair gaat hij aan de slag bij Willy De Clercq waar hij zich snel ontpopt als een begenadigd pleiter. Pleiten en politiek, zo zijn er wel meerdere. Als Guy Verhofstadt op jeugdige leeftijd vice-premier en minister van begroting wordt vraagt hij Geert om het voorzitterschap van de PVV-jongeren op zich te nemen.

Lang zou het niet duren alvorens de jonge generatie diep zou doordringen in alle geledingen van de partij. Patrick De Wael als ondervoorzitter, Guy als voorzitter en Geert als secretaris-generaal.

 
 
 

Politici durven of moeten wel eens “sporten” voor het goede doel. Geert is als voetballer polyvalent en flexibel inzetbaar, als regulerende middenvelder (om de tactiek van de tegenstander af te luisteren) of zelfs als keeper. Boze tongen beweren dat hij eerder een potige verdediger was.

Ook nu nog staat Geert al wel eens op het veld ten voordele van het goede doel. En hij doet het nog altijd met even veel overgave.

 
 
 
Ook naast het veld werd hij geregeld gesignaleerd, supporterend voor KAA Gent. Ondanks zijn drukke agenda probeert Geert ook nu nog zijn favoriete ploeg aan te moedigen bij thuiswedstrijden.   Ondertussen bekwaamt hij zich verder in wat politici nog moeten kunnen: uiteraard luisteren naar mensen en daarbij op tal van activiteiten mossels, maatjes, wafels, steaks, barbecues, .. oppeuzelen en tal van handjes schudden. Hij legt de basis voor zijn politieke strategie en stelt: “je moet vooral veel, heel veel, luisteren vooraleer iets te kunnen zeggen waarbij je de situatie in de juiste richting wenst te sturen als politicus.”
 
 
 
Handjes schudden doet hij ook met de “groten der aarde”. Hier wordt hij ontvangen door Fidel Castro, want als lid van de commissie buitenlandse zaken en de IPU ontmoet hij tal van wereldleiders met wie hij uitstekende contacten weet te onderhouden. Internationaal zijn vooral vrede en veiligheid thema’s waar hij zich voor inzet. Zo bracht hij de problematiek van de genitale verminking van vrouwen, geweld tegen vrouwen en AIDS onder de aandacht en kwam hij in Vietnam op tegen de landmijnen.   Als jonge knaap discussieerde Geert urenlang met Guy en andere PVV-jongeren over maatschappelijke thema’s zoals abortus, homo-huwelijk en euthanasie. Hoewel sommige van hun ideeën toen utopisch klonken, werden ze waarheid. Beide Gentenaars legden niet alleen liberale accenten in het beleid maar zorgde ook voor de totstandkoming van enkele ethische kwesties zoals homo-huwelijk.
 
 
 
Als parlementair verdiept Geert zich in buitenlandse zaken. Van bij zijn aantreden in de Kamer legt hij verschillende ministers het vuur aan de schenen met scherpe interpellaties en grondige dossierkennis. Niet alleen het buitenland krijgt zijn aandacht. Vooreerst is hij een vurig pleiter en bezieler van de Gentse belangen in de Kamer. Zeker zijn werk achter de schermen en de uitstekende contacten met collega’s zorgen ervoor dat Gent krijgt waar het recht op heeft.  

Geert wordt door ‘vriend en vijand’ alom geapprecieerd voor zijn hoog diplomatiek gehalte. Hier wordt hij verkozen tot Voorzitter van de commissie Lumumba. Een commissie die de moord op de voormalige Kongolese leider moest onderzoeken

 
 
 
Na goede uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in 2000 wordt Geert schepen van Openbare werken Stadsontwikkeling en Internationale betrekkingen. Naast de heraanleg van talrijke straten realiseerde hij het Lichtplan, waarbij Gentse monumenten en straten feeëriek worden verlicht. Geert pakte eveneens het wildplassen aan met een vooruitstrevend beleid op het gebied van publiek sanitair. Gent is hierin een voorbeeldstad en won in 2003 terecht de Thuis in de stad-prijs. En dat Geert ondertussen in Gent samen met Sas wonderen doet bewijst deze foto.
 
  Begin 2007 legt Geert de eed af als voorzitter van het OCMW Gent. Een mandaat, die hem tot verbazing van velen, zeer goed ligt. Een kwalitatief zorgaanbod voor senioren en het activeren van leefloners zijn enkele van zijn aandachtspunten.
 

Bij de lokale verkiezingen van 2012 was Geert lijsttrekker van de provincieraadlijst voor Open Vld Gent en lijstduwer voor de stadslijst van Gent. Hij haalde als lijsttrekker maar liefst 7545 voorkeurstemmen.

Momenteel combineert hij de mandaten van gedeputeerde voor de provincie Oost-Vlaanderen en gemeenteraadslid in Gent. Als gedeputeerde is hij bevoegd voor economie, POM, ruimtelijke ordening, juridische aangelegenheden, ICT & Egov. Een nieuwe uitdaging die hij met veel goesting en gedrevenheid aangegaan is.