›› Home ›› Nieuws ›› Nieuwsberichten

Nieuwsberichten

Minister Tommelein lauwert het Oost-Vlaamse windbeleid

Minister Tommelein lauwert het Oost-Vlaamse windbeleid Jaren geleden startte de provincie Oost-Vlaanderen met de opmaak van een ruimtelijk beleidskader voor grootschalige windturbines, een eerste stap in wat is uitgegroeid tot een windbeleid dat zijn gelijke in Vlaanderen niet kent. Met dit windbeleid wil gedeputeerde Versnick de inplanting van windturbines ruimtelijk aansturen en de wildgroei aan banden leggen. Door in detail te bepalen waar er windmolens kunnen komen, worden ook meteen de zones bepaald waar er geen kunnen komen, de zogenaamde uitsluitingszones. Het doel van dit ambitieuze beleid: voldoende windmolens ruimtelijk inplanten om alle Oost-Vlaamse gezinnen te voorzien in elektriciteit. Daarnaast hecht gedeputeerde Versnick ook bijzonder veel belang aan de betrokkenheid van burgers, bedrijven en lokale overheden bij de realisatie van het windpotentieel. Om de betrokkenheid van de gemeenschap te verhogen werd onder meer een omgevingsfonds in het leven geroepen. Met dit fonds krijgen de omwonenden de kans om de omgeving van de winmolens kwalitatief in te vullen. De engagementsverklaring voor dit omgevingsfonds werd op 17 november getekend door Engie-Electrabel en Ecopower , EDF Luminus, Elicio en Windkracht Vlaanderen. Minister Tommelein sprak er zijn steun uit voor het Oost-Vlaamse windbeleid en spaarde zijn lof niet.

Gepubliceerd op: 22-11-2016

Terug naar overzicht